Recurring

Charlotte Norlund – Rygge kunstforening

Dilling Hadelandsveien 11A,Dilling

" Master the road" - En utstilling av kunstneren Charlotte Norlund (1989). Utstillingen samler verk fra siste års produksjoner og aller nyeste verk innenfor Pride tematikk. Kunstneren er bosatt og arbeider med kunst og kultur primært i Moss kommune. Charlotte Norlund går under pseudonymet CFSN - spesielt kjent i gatekunstmiljøet. Som kunstnere arbeides det med…

Recurring

Charlotte Norlund – Rygge kunstforening

Dilling Hadelandsveien 11A,Dilling

" Master the road" - En utstilling av kunstneren Charlotte Norlund (1989). Utstillingen samler verk fra siste års produksjoner og aller nyeste verk innenfor Pride tematikk. Kunstneren er bosatt og arbeider med kunst og kultur primært i Moss kommune. Charlotte Norlund går under pseudonymet CFSN - spesielt kjent i gatekunstmiljøet. Som kunstnere arbeides det med…

Recurring

Charlotte Norlund – Rygge kunstforening

Dilling Hadelandsveien 11A,Dilling

" Master the road" - En utstilling av kunstneren Charlotte Norlund (1989). Utstillingen samler verk fra siste års produksjoner og aller nyeste verk innenfor Pride tematikk. Kunstneren er bosatt og arbeider med kunst og kultur primært i Moss kommune. Charlotte Norlund går under pseudonymet CFSN - spesielt kjent i gatekunstmiljøet. Som kunstnere arbeides det med…