Ellen Christensen – Lørenskog kunstforening

Lørenskog Festplassen 1,Lørenskog

Om utstillingen Bak fasaden er inspirert av former og strukturer som omgir oss. Du vil se naturens mangfold, landskapets skiftende lys og arkitekturens linjespill. Fasader og ornamentikk fra ulike tidsepoker har hatt innflytelse på uttrykket. Dette er grunnlaget for et abstrakt formspråk. Christensen lager ofte serier i samme format, der billedelementene gjentas, men fargene varierer.  Ordinære…