AKFO – Akershus kunstforeninger, ble opprettet i 1980 med sterk deltakelse fra Akershus Fylkeskommune og et knippe kunstforeninger i fylket. I perioden 2020-2023 ble Akfo et fylkeslag for kunstforeningene i Viken fylke og fikk navnet Vikfo. Etter oppløsningen av Viken fylke 31.12.23 ble Vikfo oppsplittet og Akfo ble re-etablert. Medlemsforeningene idag er: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drøbak, Fet, Hurum, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Ski, Sørum, Ullensaker, Vestby og Ås. Kunstforeningene er frivillig drevet og har ca. 3000 medlemmer. Det er kun Bærum kf som har ansatt daglig leder. I tillegg til AKFO finnes det fylkeslag i Østfold, Sogn og Fjordane, Rogaland og Trøndelag. Vi er alle tilknyttet Norske Kunstforeninger, en landsomfattende organisasjon som har til formål å gflest mulig tilgang til profesjonell kunst. AKFO har 1 ansatt i deltidsstilling og arbeider bl. a med å markedsføre kunstforeningenes utstillinger gjennom forskjellige media, arrangerer kunstfaglige seminarer og kunstturer. AKFO engasjerer seg i de forskjellige kulturnettverkene i Fylket og har tett kontakt med Fylkeskommunen hvor vi videreformidler kunstforeningenes situasjon.

Våre målsettinger er bl. a:

  • å bidra til å øke antall besøkende til kunstforeningene og få nye publikumsgrupper
  • å sikre og styrke formidlingen av kvalitetskunst til befolkningen i Viken
  • å arbeide for at kunstforeningene skal bli en attraktiv og relevant arena for unge, nyutdannede kunstnere

VIKFO – Viken kunstforeninger, var en videreføring av fylkeslaget AKFO da Viken ble etablert. VIKFO ble stiftet 15. januar 2020 og var en sammenslutning av 34 kunstforeninger i Viken fylkeskommune. VIKFO gikk tilbakre til å være AKFO da fylkene skilte lag igjen, og samtidig ble Østfold Kunstforninger startet.