VIKFO, eller Viken kunstforeninger er en videreføring av fylkeslaget AKFO. AKFO-Akershus kunstforeninger ble opprettet i 1980 med sterk deltakelse fra Akershus Fylkeskommune og et knippe kunstforeninger i fylket. VIKFO ble stiftet 15. januar 2020 og er en sammenslutning av 34 kunstforeninger i Viken fylkeskommune. Disse er Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drøbak, Drammen, Eidsberg, Fet, Fredrikstad, Gol, Halden, Hurum, Hvaler, Modum, Kongsberg, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rakkestad, Rygge, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ski, Spydeberg, Sørum, Ullensaker, Vestby, Ål og Ås. Kunstforeningene er frivillig drevet og har ca. 5000 medlemmer. Det er kun Bærum kf som har ansatt daglig leder. I tillegg til VIKFO finnes det fylkeslag i Sogn og Fjordane, Rogaland og Trøndelag. Vi er alle tilknyttet Norske Kunstforeninger, en landsomfattende organisasjon som har til formål å gflest mulig tilgang til profesjonell kunst. VIKFO har 1 ansatt i 65% stilling og arbeider bl. a med å markedsføre kunstforeningenes utstillinger gjennom forskjellige media, arrangerer kunstfaglige seminarer og kunstturer. VIKFO engasjerer seg i de forskjellige kulturnettverkene i Fylket og har tett kontakt med Fylkeskommunen hvor vi videreformidler kunstforeningenes situasjon.

Våre målsettinger er bl. a:

  • å bidra til å øke antall besøkende til kunstforeningene og få nye publikumsgrupper
  • å sikre og styrke formidlingen av kvalitetskunst til befolkningen i Viken
  • å arbeide for at kunstforeningene skal bli en attraktiv og relevant arena for unge, nyutdannede kunstnere