AKFO-Akershus kunstforeninger ble opprettet i 1980 med sterk deltakelse fra Akershus Fylkeskommune og et knippe kunstforeninger i fylket. Da fylkene Akershus, Buskerud og Østfold ble sammenslått til fylket Viken i januar 2020, ble VIKFO stiftet som en videreføring av AKFO og var en sammenslutning av 34 kunstforeninger fram til Viken fylke ble oppløst 1.1.2024. Fylkene Akershus, Buskerud og Østfold ble gjenopprettet og VIKFO gikk tilbake til AKFO. Kunstforeningene som er tilsluttet AKFO idag er: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drøbak, Fet, Hurum, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Ski, Ullensaker, Vestby og Ås. Kunstforeningene er frivillig drevet og har ca. 3000 medlemmer. Det er kun Bærum kf som har ansatt daglig leder. I tillegg til AKFO finnes det fylkeslag i Østfold, Sogn og Fjordane, Rogaland og Trøndelag. Vi er alle tilknyttet Norske Kunstforeninger, en landsomfattende organisasjon som har til formål å gflest mulig tilgang til profesjonell kunst. AKFO har 1 ansatt i 65% stilling og arbeider bl. a med å markedsføre kunstforeningenes utstillinger gjennom forskjellige media, arrangerer kunstfaglige seminarer og kunstturer. AKFO engasjerer seg i de forskjellige kulturnettverkene i Fylket og har tett kontakt med Fylkeskommunen hvor vi bl. a videreformidler kunstforeningenes aktiviteter.

Våre målsettinger er bl. a:

  • å bidra til å øke antall besøkende til kunstforeningene og få nye publikumsgrupper
  • å sikre og styrke formidlingen av kvalitetskunst til befolkningen i Viken
  • å arbeide for at kunstforeningene skal bli en attraktiv og relevant arena for unge, nyutdannede kunstnere